Přehledný kalendář kulturních akcí a výletů

Akce a místa kam zajít napříč Českou republikou. Tipy na kulturní akce a výlety, výstavy, koncerty, festivaly, srazy, sportovní akce a další.

DĚTSKÝ DEN S VÍLOU IZERÍNOU NA JIZERCE

10:00 - 16:00

Každé hory mají svého ochránce. Tak nám to nedalo a začali jsme pátrat po tom, koho uctívali v Jizerských horách naši předkové. Jedna pohádková bytost tu je od velmi dávných časů. Je to víla Izerína.

Jmenuje se podle řeky Jizery, která v Jizerských horách pramení a jejíž původní keltský název „Isar“ – „Iser“ vysvětluje, jak ke jménu víla přišla. Pověst o křehké víle byla napsána již mnoha spisovateli a převyprávěna mnoha pamětníky i poutníky, kteří ji i na vlastní oči spatřili. Chcete-li ji potkat i vy, musíte se vydat do Jizerských hor. Určitě ji na první pohled poznáte. Ukazuje se však pouze těm, kteří se chovají k našim horám a přírodě laskavě a uctivě. Víla je bytost, která má spousty práce s ochranou našich hor, s napomínáním neslušných návštěvníků a s dáváním pozor na všechno a na všechny tak, aby bylo vše v souladu s řádem „Matky přírody“.

Rozhodli jsme se, že období rovnodennosti a začínajícího podzimu je tím nejlepším časem, kdy můžeme víle za její celoroční práci a ochranu malou slavností poděkovat, ještě dříve, než usne zimním spánkem zachumlaná pod bílou peřinou. Takto vznikl dětský den pořádaný ve staré Sklárně na Jizerce, v nejkrásnější a nejvýše položené osadě Jizerských hor, pod horou Bukovec, kde sídlí naše ochránkyně.

Letos se návštěvníci mohou těšit již na osmý ročník Dětského dne na Jizerce (6. října 2018 – hlavní program 10.00–16.00 h), kde proběhne velmi pestrý den ve spolupráci mnoha dobrovolníků, regionálních výrobců, s Hotelem Panský dům, s Astronomickým ústavem AV ČR a Klubem astronomů Liberecka – pobočkou České astronomické společnosti, s ČSOP – Muzeem Jizerských hor na Jizerce, Společností pro Jizerské hory, o. p. s., s Domovem Maxov, spolkem Cesta Česka, aj.

Co jsme pro vás připravili a na co se můžete těšit:

pamětní listy pro každého
setkání s vílou Izerínou
celý program zahájíme písničkou o víle Izeríně
tvořivé dílny pro celou rodinu ve spolupráci s regionálními výrobci
dílny s tematikou vodní říše a uctění živlu Vody
zpívání s regionálním hudebníkem Honzou Vopařilem (autorem písně o víle Izeríně)
lezecká stěna ve Sklárně zdarma včetně dozoru instruktorů
ukázka Horské služby
možnost návštěvy jednoho z „Tajemných míst Jizerských hor“ a zahájení putování, www.vilaizerina.cz
Přijďte si s námi užít radostně a bezstarostně krásný podzimní čas a oslavit společně 8. narozeniny Dětského dne s vílou Izerínou na Jizerce.
Na vaši návštěvu se těší,

Víla Izerína, z. s.

imager DĚTSKÝ DEN S VÍLOU IZERÍNOU NA JIZERCE

0 reviews to DĚTSKÝ DEN S VÍLOU IZERÍNOU NA JIZERCE

Napsat recenzi

DĚTSKÝ DEN S VÍLOU IZERÍNOU NA JIZERCE

Jizerka, 468 50 Kořenov, Česko

Poutě, slavnosti, jarmarky