Přehledný kalendář kulturních akcí a výletů

Akce a místa kam zajít napříč Českou republikou. Tipy na kulturní akce a výlety, výstavy, koncerty, festivaly, srazy, sportovní akce a další.

Svatováclavský koncert

19:00

Srdečně vás zveme do kulturního sálu Grand na Svatováclavský koncert. „Napadlo mne organizovat svatováclavský koncert. Můj dědeček Václav byl učitelem v dětenické škole, hrál na housle, zpíval, ctil tradici, můj otec Václav hrál na housle, působil jako baryton v jičínských divadelních spolcích.

Svatováclavská tradice je úctou k působení sv. Václava, za jeho panování došlo ke sjednocení značné části země pod vládou Přemyslovců. V těžké době pobělohorské vznikaly skladby na podporu národnostního citu a papež Kliment X. v roce 1670 rozšířil slavení jeho svátku na celou římskokatolickou církev. Tradice hrála velkou roli v národním obrození a emancipačních snahách českého národa v 19. Století a zejména v tragické době ohrožení celistvosti československého státu nacistickým Německem v roce 1938. Svatováclavská tradice patří nesporně mezi živé tradice našich dějin, důkazem její životnosti jsou např. známé politické události let 1968 a 1989, odehrávající se kolem světcovy sochy v Praze.

V celém dějinném vývoji byl a je sv. Václav symbolem české státnosti a křesťanské tradice: „Svatý Václave, vévodo země české, nedej zahynouti nám, ani budoucím.“
Václav Šolc

Lázně Bělohrad a.s. pořádají a srdečně vás zvou na Svatováclavský koncert. V programu zazní skladby od: Vangelis, J. S. Bach, W. A: Mozart, F. Schubert, A. Dvořák, L. Cohen.

Účinkující:

  • Zbyňka Šolcová – harfa
  • Jana Ryklová – soprán
  • Václav Šolc – baryton
  • František Lamač – housle

svatovaclavsky-koncert Svatováclavský koncert

0 reviews to Svatováclavský koncert

Napsat recenzi

Lázeňská 165, 507 81 Lázně Bělohrad, Česko