Přehledný kalendář kulturních akcí a výletů

Akce a místa kam zajít napříč Českou republikou. Tipy na kulturní akce a výlety, výstavy, koncerty, festivaly, srazy, sportovní akce a další.

Hrad a zámek Bečov nad Teplou

Státní hrad a zámek v Bečově nad Teplou představují ojedinělý soubor dochovaných kulturních památek nesmírné historické hodnoty. Zachovalý středověký hrad se tyčí nad řekou Teplá a představuje jeden z nejlépe dochovaných hradů v Čechách. Barokní zámek v jeho podhradí pak nabízí možnost zhlédnout unikátní mobiliář sv. Maura, druhou nejcennější zlatnickou movitou památku na území ČR. Vedle expozice relikviáře sv. Maura si mohou návštěvníci prohlédnout zámecké interiéry s dobovým vybavením a sbírkami a areál zámeckého parku.

Na zámku Bečov jsou pro veřejnost zpřístupněny tři návštěvnické okruhy:

I. návštěvnický okruh: Relikviář sv. Maura. Prezentace unikátní románské památky evropského významu – relikviáře sv. Maura s doprovodnou expozicí, podrobně mapující význam a osudy této jedinečné památky. Prohlídka trvá 45 minut.

II. návštěvnický okruh: Zámecké interiéry. Klasické zámecké interiéry zaměřené na prezentaci uměleckých děl mimořádné kvality, pocházejících převážně ze sbírek posledních majitelů vévodského rodu Beufort-Spontin – návštěvnický okruh zahrnuje prohlídku zámecké knihovny, kaple sv. Petra, grafického salonu, gobelínového sálu a dalších interiérů barokního zámku. Prohlídka trvá 45 minut.

III. návštěvnický okruh: Relikviář pro každého. Dětská prohlídka relikviáře sv. Maura. Během prohlídky děti aktivně využívají model relikviáře v měřítku 1 : 1. Prohlídka je zakončena návštěvou trezorové místnosti. Vhodná pro děti 7–12 let. Délka prohlídky 45 min.

IV. návštěvnický okruh: Procházka minulostí. Prohlídka pro nejmenší návštěvníky ve věku 3–7 let. Děti během prohlídky procházejí prostory zahrad a zámku a seznamují se s tím jak se dřív na zámcích žilo. Délka prohlídky 45 min.

Historie

Majestátní hrad na vysoké skále uprostřed hlubokého údolí nad řekou Teplou svými zámky sestupuje na skalnatý hřbet s malebně rozloženým městečkem. Počátek zdejšího osídlení najdeme v raném středověku, kdy na místě nynějšího kostela stávala celnice střežící křižovatku důležitých zemských cest. Hrad v dnešní poloze se poprvé připomíná roku 1314 v souvislosti s českou kolonizací kraje jako sídlo českého rodu Hrabišiců z Oseka. Rod pánů z Oseka, později psaný z Rýzmburka, rozvíjel dolování cínu a v roce 1399 docílil povýšení obce na město. Hrad a rozsáhlé panství drželi tito pánové do počátku 15. století. Poté se majitelé často střídali; za husitských válek byl hrad vypleněn hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic. V roce 1495 koupili bečovské panství Pluhové z Rabštejna, kteří dále rozvíjeli dolování cínu a velice na něm zbohatli. Ve Slavkově si postavili výstavný dům, ve kterém občas pobývali. Kašpar Pluh z Rabštejna, který byl luteránského vyznání a patřil mezi nejmocnější muže v království, se postavil do čela prvního stavovského povstání proti Ferdinandovi I. Habsburskému. Po potlačení vzpoury byl zbaven všech hodností a majetku a před ztrátou hrdla uprchl do Míšně. I když se po nástupu nového panovníka směl do Čech vrátit, žil až do své smrti v roce 1585 bez majetku a dřívějších hodností v Sokolově. Bečovské panství nadále sloužilo většinou jako zástava za dluhy císařské komory. Konec cínové prosperitě učinila třicetiletá válka, kdy byl hrad důkladně opevněn a obsazen vojsky. Po skončení války postihl celé panství rozklad. Bečovský hrad byl nazýván „pustým“ a musela být odstraněna značná část opevnění. Od r. 1624 jej drželi Questenberkové, za nichž byla postavena pozdně barokní zámecká budova s mostem přes bývalý hradní příkop. V r. 1752, kdy se císařovna vzdala práv na Bečov, jej získali Kounicové, za nichž byla postavena pozdně barokní zámecká budova s mostem přes bývalý hradní příkop. V r. 1813 koupil celé panství belgický vévoda Fridrich Beaufort-Spontin. V následujících letech byly místo starých nevyhovujících cest budovány nové silnice na Plzeň, Karlovy Vary a Mariánské Lázně, které slouží dodnes. Bečov se dokonce v polovině 19. stol. stal sídlem okresního soudu. Počátkem sedmdesátých let 19. stol. dal Beaufort zbořit domy u řeky pod hradem a na jejich místě zřídil park. V téže době byly prováděny některé stavební úpravy a bouralo se v rámci návrhů architekta Josefa Zítka. Po skončení druhé světové války bylo Beaufortům za aktivní spolupráci s nacisty panství zkonfiskováno a rozděleno různým uživatelům. Zámek sloužil jako škola, z Pluhovského paláce a hradu mělo být muzeum. V r. 1969 získal celý hradní a zámecký okrsek plzeňský památkový ústav a postupně se začalo rekonstruovat. Práce kulminovaly v r. 1996, kdy byl barokní zámek zpřístupněn veřejnosti. Nejdříve se zde představila výstava západočeské gotiky, později byla z navrácených mobiliářů instalována zámecká expozice. Celé první patro je věnováno unikátní prezentaci „nálezu století“ – románskému relikviáři sv. Maura.

0 reviews to Hrad a zámek Bečov nad Teplou

Napsat recenzi