Přehledný kalendář kulturních akcí a výletů

Akce a místa kam zajít napříč Českou republikou. Tipy na kulturní akce a výlety, výstavy, koncerty, festivaly, srazy, sportovní akce a další.

Hrad a zámek Frýdlant

Původní hrad, rozšířený v 16. století o renesanční zámek, se stal po bitvě na Bílé hoře majetkem slavného vojevůdce Albrechta z Valdštejna. Posledními vlastníky hradu byli Clam-Gallasové, kteří jej již roku 1801 zpřístupnili veřejnosti. Frýdlant se tak stal nejstarším hradním muzeem ve střední Evropě.

Návštěvnické okruhy:

1. okruh zahrnuje hradní nádvoří se sgrafitovou výzdobou a hradní interiéry (místnosti upomínající na Albrechta z Valdštejna, rytířský sál s portréty členů hraběcích rodin Gallasů a Clam-Gallasů, uniformy zámeckého služebnictva, sbírka zbraní, vrchnostenská kancelář, unikátní sbírka dýmek a další prostory), zámeckou kapli sv. Anny, zámecké interiéry (pokoje hraběnky, koupelna, pokoje pro hosty, dětský pokoj, pokoje hraběte, reprezentační místnosti, jídelna, přípravna jídel, kuchyně). Prohlídka s průvodcem, délka prohlídky 90–120 minut.

2. okruh představí rozsáhlou kolekci historických zbraní. Je jich zde více než tisíc, přičemž nejstarší je možné datovat do poloviny 12. století a nejmladší pocházejí z první světové války. Jsou tu zastoupeny zbraně chladné i palné, zbraně vojenské i lovecké. Maximálně 8 osob ve skupině, prohlídka s průvodcem, délka prohlídky 60 minut.

Historie

Frýdlant patří k nejvýznamnějším památkovým celkům v České republice. Areál představuje velmi cenné spojení dvou architektonických útvarů – středověkého hradu a renesančního zámku. Vznik frýdlantského hradu spadá do poloviny 13. století; jeho prvními majiteli byli Ronovci. První renesanční úpravy hradu provedli páni z Biberštejna, kteří vlastnili zdejší panství od konce 70. let 13. století do roku 1551. Po krátké přestávce, kdy byl Frýdlant ve správě královské komory, jej v roce 1558 koupil slezský šlechtic Friedrich z Redernu.

K významné stavební aktivitě opět v renesančním duchu došlo až po roce 1582, tedy za vlády Melchiora z Redernu, který z Frýdlantu vytvořil rodovou rezidenci. Pro Melchiora pracoval Marco Spazio, jenž spolu s polírem Antoniem vybudoval v místě bývalého předhradí nový patrový zámek s renesančními štíty a sgrafitovou výzdobou fasád. Výstavbou kaple sv. Anny byla v letech 1598–1602 přeměna hradu na zámek v podstatě dokončena.

Po bitvě na Bílé hoře byl majetek Redernům zkonfiskován a jeho novým vlastníkem se v roce 1622 stal Albrecht z Valdštejna, generál císařských vojsk a zároveň jedna z nejvýznamnějších osobností třicetileté války. Frýdlant se stal centrem nového vévodství, i když hlavními Valdštejnovými sídly byly palác v Praze a zámek v Jičíně. Když byl roku 1634 zavražděn, získal frýdlantské panství hrabě Matyáš Gallas, vrchní velitel císařské armády.

V průběhu třicetileté války, přesněji roku 1636, dobyli Frýdlant Švédové a v letech 1645–1647 značně posílili jeho severní opevnění.
Po požáru části zámku v roce 1676 a opět v roce 1684 došlo za Františka Ferdinanda Gallase k raně barokním přestavbám, které pravděpodobně vedl Marcantonio Canevalle. Další barokní úpravy byly provedeny roku 1749 za Filipa Josefa Gallase, kdy vznikly terasy při dolním nádvoří.

V 19. století dochází k dalším stavebním aktivitám, které měly nemalý vliv na současný vzhled nového zámku – byly sneseny renesanční štíty a sgrafita na fasádách překryla nová omítka. Podle plánů vídeňského architekta W. Heckeho pak bylo v 60. letech 19. století přistavěno novorenesanční křídlo, které plynule navazuje na budovu nového zámku. Ani starý hrad se do dnešních dnů nedochoval v původní podobě; po četných úpravách se proměnil v mohutnou dvoupatrovou stavbu kolem malého nepravidelného nádvoří s velkou válcovou věží.

V roce 1801 zpřístupnili Clam-Gallasové část hradu veřejnosti, takže Frýdlant se stal nejstarším hradním muzeem u nás. Po roce 1945, kdy celý areál hradu a zámku přešel do rukou státu, byly veřejnosti zpřístupněny i obytné a reprezentanční prostory v budově nového zámku.

0 reviews to Hrad a zámek Frýdlant

Napsat recenzi

Hrad, zřícenina