Přehledný kalendář kulturních akcí a výletů

Akce a místa kam zajít napříč Českou republikou. Tipy na kulturní akce a výlety, výstavy, koncerty, festivaly, srazy, sportovní akce a další.

Muzeum regionu Boskovicka

Boskovicko – krajinou sedmizubého hřebene

Expozice se nachází v budově hraběcí rezidence z první třetiny 18. století. Prostorové řešení expozice zdůrazňuje původní dispoziční formy památkově chráněné stavby. V pěti výstavních a dvou prezentačních sálech se návštěvníci seznámí s přírodními poměry, dějinami města Boskovice a regionu Boskovicko od pravěku do současnosti. Expozice představuje nejnovější poznatky z přírodních oborů, archeologie, historie středověku, novověku i moderních dějin.

Z dokladů a nálezů zaujmou: ukázky druhohorních vymřelých obojživelníků – krytolebců, jedinečný soubor keltských nálezů z Hradiska u Protivanova, středověký meč z doby Jana Lucemburského, současný velkoplošný vyřezávaný model města dle nejstaršího vyobrazení z roku 1730, maketa Boskovické bible či fragmenty více než čtyři metry dlouhého unikátního renesančního praporu.

Součástí expozice je sedm kreativních programů určených různým skupinám návštěvníků od nejmenších dětí po zdravotně hendikepované, či turisticky zaměřené návštěvníky. Zájemci všech věkových kategorií si budou moci vyzkoušet například tkaní vlněného vlákna, tvarování keramických předmětů v pravěku, písařské techniky středověku, nebo ruční výrobu fotoalba první třetiny 20. století.

Image Muzeum regionu Boskovicka Image Muzeum regionu Boskovicka Image Muzeum regionu Boskovicka

Image Muzeum regionu Boskovicka Image Muzeum regionu Boskovicka Image Muzeum regionu Boskovicka

0 reviews to Muzeum regionu Boskovicka

Napsat recenzi