Přehledný kalendář kulturních akcí a výletů

Akce a místa kam zajít napříč Českou republikou. Tipy na kulturní akce a výlety, výstavy, koncerty, festivaly, srazy, sportovní akce a další.

Památkový areál Zelená hora

Architekt zde vytvořil zralé nadčasové dílo bez jakýchkoliv dobových konvenčních prvků. Kostel je postaven na půdorysu pěticípé hvězdy, symbolu, jemuž je připisováno mnoho významů vztahujících se k osobě Jana Nepomuckého, ale i k dalším souvislostem. Umělecké ztvárnění interiéru je v souladu s architekturou a i zde je patrný Santiniho duch. Provedení sochařské výzdoby se ujal Jan Pavel Čechpauer z Chrudimi, dokončil ji Ignác Rohrbach, který převzal po Čechpauerově smrti jeho dílnu. Výjimečné hodnoty poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře byly oceněny v roce 1994, kdy byla tato památka zapsána na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO.

Dne 27. srpna 2014 podepsali zástupci Národního památkového ústavu, Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou a Biskupství brněnského dohodu o vydání majetku podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. Od 28. srpna 2014 je tak areál poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve správě církve.

Historie

Komplex staveb, které vznikly kolem kláštera založeného cisterciáky ve druhé polovině 13. století, je díky přestavbám na počátku 18. století právem řazen mezi nejcennější architektonické památky v České republice. Zásluhu na tom má Giovanni Santini Aichl, jehož povolal do Žďáru tehdejší opat kláštera, aby navrhl obnovu budov po zhoubném požáru koncem 17. století. Hlavní Santiniho úkol spočíval v opravě konventního kostela Nanabevzetí Panny Marie. Architekt zde plně rozvinul principy tzv. barokní gotiky, jejímž vrcholným představitelem byl. Věnoval se však i obnově dalších budov a návrhům nových staveb (konírny, hřbitov, studniční kaple atd.). Bylo jich tolik, že některé mohly být realizovány až po autorově smrti.

Vrcholem Santiniho tvorby ve Žďáru je nepochybně poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Architekt zde vytvořil zralé nadčasové dílo bez jakýchkoliv dobových konvenčních prvků. Kostel je postaven na půdorysu pěticípé hvězdy, symbolu, jemuž je připisováno mnoho významů vztahujících se k osobě Jana Nepomuckého, ale i k dalším souvislostem. Umělecké ztvárnění interiéru je v souladu s architekturou a i zde je patrný Santiniho duch. Provedení sochařské výzdoby se ujal Jan Pavel Čechpauer z Chrudimi, dokončil ji Ignác Rohrbach, který převzal po Čechpauerově smrti jeho dílnu. Výjimečné hodnoty poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře byly oceněny v roce 1994, kdy byla tato památka zapsána na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO.

0 reviews to Památkový areál Zelená hora

Napsat recenzi