Přehledný kalendář kulturních akcí a výletů

Akce a místa kam zajít napříč Českou republikou. Tipy na kulturní akce a výlety, výstavy, koncerty, festivaly, srazy, sportovní akce a další.

Zámek a klášter Doksany

Opatství založené Vladislavem II. a jeho manželkou Gertrudou krátce před rokem 1144 existovalo do roku 1782, poté bylo přeměněno v zámek a v hospodářské objekty. Dochoval se románský kostel Narození Panny Marie, jenž byl dobudován v letech 1144–1186, obvodové zdivo baziliky a pětilodní krypta. Nedochovaly se románské konventní budovy, které stály jižně od kostela.

Opatství prosperovalo ve 13. a 14. století, ale za husitských válek a za války třicetileté bylo citelně postiženo. V 80. letech 16. století bylo trojlodí prodlouženo, kolem roku 1628 byl prodloužen a nově zaklenut i presbytář a v letech 1674–1682 byl kostel upraven raně barokně (Giulio Broggio, štuky Giovanni Maderna). Kolem roku 1718 získal kostel kupoli a východní věž (Tomáš Haffenecker).

Raně barokní novostavba prelatury vznikla v letech 1665–1692 (Giovanni Domenico Orsi?), nový konvent a brána areálu v letech 1683–1697 (Jean Baptiste Mathey, Silvestro Carlone ml.) a provizoriát jihovýchodně od kostela v letech 1725–1730 (Tomáš Haffenecker). Hospodářské budovy při bráně byly postaveny kolem roku 1772 a fara roku 1792.

V klášterní zahradě vznikly roku 1756 terasy a arkádový pavilon. Severně od kláštera je původně románský hřbitovní kostel sv. Petra a Pavla z 1. poloviny 13. století, přestavěný barokně roku 1726 (Ottavio Broggio), jenž původně snad souvisel s panovnickým dvorcem. Vlastníkem klášterního areálu je stát a Královská kanonie premonstrátů na Strahově.

Historie

Klášter sester premonstrátek v Doksanech nedaleko Roudnice nad Labem vznikl pravděpodobně současně se Strahovem roku 1143 nebo 1144 jako zbožné dílo Vladislava II. a jeho manželky Gertrudy, která zde také nalezla místo svého posledního odpočinku. Sotva si dnes uvědomíme, že to byl druhý ženský klášter založený v našich zemích.

První premonstrátky přišly z porýnského Dűnnwaldu. Doksany se těšily přízni vládnoucích Přemyslovců nejen po hmotné stránce, což dokazuje mimo jiné to, že sestrám byly svěřovány na vychování královské dcery včetně Anežky Přemyslovny. Klášter sdílel osudy své země, jejíž pohromy byly i pohromami kláštera, a rozkvět pochopitelně nacházel odraz i v rozkvětu kláštera. Za husitských válek musely sestry Doksany opustit, ale po asi pětiletém exilu se vrátily. Když za třicetileté války získal strahovský opat Questenberk v Magdeburku ostatky svatého Norberta, byly přivezeny na podzim roku 1626 nejprve do Doksan a odtud v květnu následujícího roku 1627 na Strahov, kde jsou uloženy dodnes. Doksanští probošti získali roku 1628 (?) právo infule a roku 1738 byli povýšeni k důstojnosti opatské.

Roku 1782 byl kvetoucí klášter s 49 sestrami císařem Josefem II. zrušen. Nejprve sloužil jako kasárna, později přešel do šlechtických rukou. Po druhé světové válce patřil celý areál státu, v části kláštera byl státní statek. V roce 1162 vdechl doksanský klášter život klášteru sester na krakovském předměstí Zwierzyniec – a právě odtud byl roku 1998 zásluhou polských sester obnoven život kontemplativních premonstrátek v Doksanech.

0 reviews to Zámek a klášter Doksany

Napsat recenzi