Přehledný kalendář kulturních akcí a výletů

Akce a místa kam zajít napříč Českou republikou. Tipy na kulturní akce a výlety, výstavy, koncerty, festivaly, srazy, sportovní akce a další.

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Barokní komplex v Jaroměřicích je řazen k nejmohutnějším zámeckým stavbám 1. poloviny 18. století u nás i v Evropě a patří mezi nejnavštěvovanější památky Vysočiny. Současnou podobu mu vtiskl přestavbou renesančního zámku a připojením parteru ve francouzském stylu architekt Jan Prandtauer. Na parter v 19. století navázal anglický park.

Zámecká instalace je stylovou rekonstrukcí barokního sídla i interiéru 19. století. Jednotlivé místnosti jsou zařízeny podle jejich bývalých funkcí a navráceny účelům, ke kterým dříve sloužily. Jsou v ní také zastoupeny dobové hudební nástroje a další mobiliář, který souvisí s hudebním životem na zámku a připomíná jeho slavnou hudební minulost. V blízkosti barokního zámku Jaroměřice nad Rokytnou lze navštívit farní kostel sv. Markéty, postavený spolu se zámkem v duchu vrcholného baroka.

Prohlídkové okruhy

  • trasa A: stylové barokní zámecké interiéry v hlavním obytném křídle zámku (přibližně 45 minut)
  • trasa B: salony zámeckého křídla v přízemí, hostinské pokoje, zámeckou portétní obrazárnu a další (přibližně 25 minut)
  • trasa C: barokní interiér chrámu sv. Markéty (přibližně 30 minut)

 

Historie

Barokní komplex Jaroměřic patří k nejmohutnějším zámeckým architekturám první poloviny 18. století u nás i v Evropě.

Původní středověká tvrz byla koncem 16. století přestavěna na renesanční zámek, který se dochoval ve zdivu nynější budovy. Do barokní podoby byl zámek přebudován za Questenberků, kteří vlastnili jaroměřické panství v letech 1700–1737 a nejvýznamněji zasáhli do stavebních dějin zámku. Projekt přestavby vypracoval známý rakouský architekt J. Prandtauer. Současně s budovami vznikla i francouzská zahrada. Na druhém břehu říčky Rokytné pokračuje přírodní areál rozsáhlým anglickým parkem.

Ve své nejslavnější době byly Jaroměřice centrem kulturního života, měly velkou knihovnu, galerii, divadlo a vlastní orchestr. Kapelníkem byl český hudební skladatel František Václav Míča, autor první české opery O založení města Jaroměřic, složené na objednávku osvíceného a vzdělaného Jana Adama z Questenberku.

Zámecké interiéry jsou stylovou rekonstrukcí barokního životního stylu a bydlení 19. století. Ve sbírkách jsou zastoupeny dobové hudební nástroje a další předměty související s bohatým kulturním životem na zámku. V těsné blízkosti stojí farní kostel sv. Markéty, tvořící se zámkem jednotnou vrcholně barokní architektonickou kompozici.

0 reviews to Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Napsat recenzi