Přehledný kalendář kulturních akcí a výletů

Akce a místa kam zajít napříč Českou republikou. Tipy na kulturní akce a výlety, výstavy, koncerty, festivaly, srazy, sportovní akce a další.

Zámek Kroměříž

Arcibiskupský zámek je dominantou jednoho z nejatraktivnějších měst na Moravě a hlavním magnetem návštěvníků historického komplexu, který byl spolu se zahradami zapsán v roce 1998 na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Honosný raně barokní arcibiskupský palác byl v Kroměříži vybudován koncem 17. století z rozhodnutí biskupa Karla II. z Lichtensteina-Kastelkorna. Součástí plánů bylo vybudování také Květné zahrady, tzv. Libosadu, která je dílem autorů architektury zámku F. Luccheseho a G. P. Tencally. Přímo na zámek navazuje Podzámecká zahrada s úpravou z 19. století. Unikátní je obrazová sbírka zámku, jejímž nejvýznačnějším exponátem je Tizianův obraz Apollon a Marsyas.

Prohlídkové okruhy:

  • Trasa Historické sály prochází reprezentativními interiéry prvního a druhého patra, součástí prohlídky je i sněmovní sál, soukromé apartmá olomouckých arcibiskupů či zámecké knihovny. Trasa je přístupná pouze s průvodcem a trvá 90 minut.
  • Obrazárna kroměřížského zámku  představuje druhou nejvýznamnější galerii v České republice, ve sbírce středoevropské malby 15. až 18.století návštěvník zhlédne 85 originálů od Tiziana, van Dycka, Lucase Cranacha st. a dalších mistrů. Přístupná s průvodcem i samostatně, prohlídka trvá asi 60 minut.
  • Sala terrena se nachází pod východním křídlem zámku jako jedinečné propojení rezidence s Podzámeckou zahradou, sestává z trojice sálů a 2 grott. Přístupná je s průvodcem, prohlídka trvá 30 minut
  • Zámecká věž nabízí jedinečný pohled na historické jádro Kroměříže i blízké okolí z 84 metrů vysoké dominanty zámku. Je přístupná samostatně, bez průvodce, výstup trvá asi 30 minut (206 schodů).
  • Objekt bývalé biskupské mincovny nabízí stálou expozici církevních ražeb a mincovnictví na Moravě. Vhodné pro školní exkurze.
  • Orlovna, renovovaný sál v objektu bývalé vodárny, nabízí krátkodobé výstavy moderního umění.

Historie

U kolébky sídla olomouckých biskupů a později arcibiskupů stála silná osobnost Bruna ze Schauenberku, který vzdělaností převyšoval obzory 13. století a kontakty mu umožnily vytvořit z Kroměříže letní biskupskou rezidenci i centrum ekonomické správy diecéze. Původní Brunův hrad byl v 16. století přestavěn na renesanční zámek, který byl však silně poškozen za třicetileté války. Teprve biskup Karel II. z Liechtensteinu-Kastelkornu vytvořil v 60. letech 17. století architektonický soubor zámeckých budov se zahradami a vlastní mincovnou a podílel se i na honosném vzhledu řady městských paláců.

Všichni biskupové a arcibiskupové systematicky budovali knihovnu, sbírali umělecké předměty, mince a především obrazy. Také díky této cílevědomé činnosti jsou v zámecké obrazárně díla Lucase Cranacha staršího, Albrechta Dürera, Tiziana, Veroneseho, van Dycka nebo Brueghela. Arcibiskupský zámek a zahrady byly v roce 1998 zapsány na listinu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

0 reviews to Zámek Kroměříž

Napsat recenzi