Přehledný kalendář kulturních akcí a výletů

Akce a místa kam zajít napříč Českou republikou. Tipy na kulturní akce a výlety, výstavy, koncerty, festivaly, srazy, sportovní akce a další.

Zámek Libochovice

Libochovický zámek stojí na místě starší gotické tvrze, kterou nechal v letech 1560–1564 Jan z Lobkowicz přestavět zprvu na renesanční zámek a pozdější majitel Gudakar z Dietrichštejna ho nechal v letech 1682–1690 přestavět barokně. Autorem architektonického návrhu byl proslulý italský stavitel Antonio della Porta. V roce 1685 byla u zámku založena okrasná zahrada. Na zámku je k vidění klasická interiérová instalace se sbírkami vzácných gobelínů, skla, porcelánu a unikátními barokními kachlovými kamny. Na výzdobě hlavního tzv. Saturnova sálu se podíleli italští štukatéři i sochař Jan Brokof. Zámek je významný i jako rodiště významného českého vědce Jana Evangelisty Purkyně.

Prohlídkové okruhy:

  • stylové zámecké interiéry, sbírky vzácných gobelínů, skla a porcelánu, unikátní barokní kachlová kamna
  • expozice o životě a díle J. E. Purkyně
  • zámecké skleníky jsou zpřístupněny v průběhu roku při všech významnějších akcích, které na zámku probíhají, a pro organizované skupiny po předchozí dohodě
  • zámecké sklepy (díky své stavební dispozici na terase nad řekou Ohře je celý zámek včetně dvou třetin nádvoří podsklepen)

Historie

Libochovický zámek leží v malebné a romantické krajině dolního Poohří vroubené kopci Českého středohoří. Byl zbudován na místě starší gotické tvrze pánů z Hazmburka, která je již od roku 1550 uváděna jako pustá. Na tomto místě nechal Jan z Lobkowicz roku 1560 vystavět zprvu renesanční zámek. Libochovické panství vlastnili Lobkowiczové až do roku 1594, v roce 1613 přešlo do majetku Šternberků. Roku 1661 postihl město i zámek silný požár a Václav Vojtěch ze Šternberka v obavách, že finančně nezvládne obnovu zámku, prodal Libochovice v roce 1676 Gundakaru z Dietrichštejna, pod jehož dohledem přestavěl italský architekt Antonio della Porta zámek v mohutné raně barokní sídlo.

Posledními majiteli, kteří zasáhli do historie zámku, byli Herbersteinové, na něž přešel sňatkem v roce 1849. Stavba zámku zůstala již bez podstatnějších zásahů, upraveny byly pouze interiéry. Z nich vyniká především Saturnův sál, jemuž dominuje velký krb se štukovou výzdobou s postavou boha Saturna. V interiérech zámku jsou dnes prezentovány soubory historického nábytku, obrazů a doplňkových předmětů od renesance až po 19. a 20. století. Zajímavá je i zámecká kaple, která je nově zpřístupněna.

Zámecká zahrada a park jsou dílem zahradníka Jana Tulipána z roku 1638. Zámek je znám i jako rodiště významného českého vědce Jana Evangelisty Purkyně.

0 reviews to Zámek Libochovice

Napsat recenzi