Přehledný kalendář kulturních akcí a výletů

Akce a místa kam zajít napříč Českou republikou. Tipy na kulturní akce a výlety, výstavy, koncerty, festivaly, srazy, sportovní akce a další.

Zámek Litomyšl

Zámek v Litomyšli, perla vrcholné renesance, postavil mezi lety 1568–1581 Vratislav z Pernštejna. Staviteli byli mistři italského původu Giovanni Battista Aostallis a Ulrico Aostallis. Do podoby zámku se na počátku 18. století zapsali i Trauttmansdorfové. Na konci 18. století – za Valdštejnů-Vartemberků – bylo zbudováno zámecké divadlo, které dnes patří k nejstarším dokladům památek tohoto druhu v Evropě. V roce 1824 se v rodině sládka zámeckého pivovaru Františka Smetany narodil světoznámý skladatel Bedřich Smetana. Komplex zámku a historického centra města byl zapsán v roce 1999 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Reprezentační renesanční zámek se sgrafitovou výzdobou postavený v letech 1568–1581 Vratislavem z Pernštejna za vedení arch. J. B. Avostalise a O. Avostalise. Kromě bohatě dekorovaného psaníčkového typu sgrafita se tu dochovaly i rozměrné figurální scény s výjevy ze života císaře Konstantina, zhotovené stejnou technikou. Roku 1649 získali zámek Trauttmansdorffové, sto let poté se držiteli stali Valdštejnové a posledními majiteli byli Thurn-Taxisové (klasicistní úpravy interiérů proběhly za Valdštejn-Vartemberků).

Návštěvnické okruhy:

  • I. okruh: reprezentační sály, figurální sgrafita a unikátní zámecké divadlo
  • II. okruh: výstava historických domečků a pokojíčků pro panenky, výstava mapující vývoj zámeckého návrší
  • III. okruh: expozice historických klavírů a barokní scénografie – vystavené originály hlavních prospektů divadelních dekorací malovaných vídeňským dvorním malířem Josefem Platzerem

Dále výstava soch Olbrama Zoubka v zámeckém sklepení, zámecká zahrada, park.

Historie

V místě dnešního zámku existoval v raném středověku hrad, který i s okolním územím patřil ke knížectví Slavníkovců. Posléze se kraj dostal pod správu pražských knížat. Před polovinou 12. století zde působil řád premonstrátů a ve 14. století se zdejší klášter stal základem biskupství, jež během husitských válek zaniklo. Více než sto let patřilo litomyšlské panství Kostkům z Postupic. Začátkem druhé poloviny 16. století se pak dostalo do držení členů vlivného rodu Pernštejnů. Velká stavební aktivita souvisela se zvelebením sídla u příležitosti sňatku Vratislava z Pernštejna s první dámou královny, Španělkou Marií Manrique de Lara. Práce probíhaly v letech 1568–87 podle návrhů císařských stavitelů G. Battisty Aostallise a Ullrica Aostallise.

Nový zámek s arkádami a dvěma dvory získal renesanční sgrafitovou výzdobu. Kromě bohatě dekorovaného psaníčkového typu sgrafita se tu dochovaly i rozměrné figurální scény s výjevy ze života císaře Konstantina, zhotovené stejnou technikou. Předlohou autorům byla dobová díla renesančních mistrů. Roku 1649 získali Litomyšl Trauttmansdorffové. Barokními úpravami pak prošly nejen interiéry zámecké stavby, ale i její okolí. Dalšími držiteli se sto let poté stali Valdštejnové a roku 1855 Thurn-Taxisové.

Ve druhé polovině 18. století postihly zámek dva zhoubné požáry. Po obnově se o výpravný vzhled interiérů zasloužil valdštejnský malíř Dominik Dvořák. V závěru 18. století bylo zbudováno zámecké divadlo, jeho dekorace zhotovil vídeňský dvorní malíř kulis Josef Platzer. Z interiérů zámku zaslouží zvláštní pozornost sál s výjevy z bitev Evžena Savojského, salon s obrazy koní a audienční sál s panovnickými portréty. Nová část instalace prvního patra prezentuje kvalitní soubor krajinomalby a portrétní díla. V předzámčí, v budově bývalého pivovaru, je zpřístupněn rodný byt hudebního skladatele Bedřicha Smetany.

0 reviews to Zámek Litomyšl

Napsat recenzi