Přehledný kalendář kulturních akcí a výletů

Akce a místa kam zajít napříč Českou republikou. Tipy na kulturní akce a výlety, výstavy, koncerty, festivaly, srazy, sportovní akce a další.

Zámek Náměšť nad Oslavou

Renesanční zámek byl budován Žerotíny v letech 1565–1578. Pozdější přestavby (Werdenberků v 70. letech 17. století a Haugwitzů v 60. letech 18. století) se dotkly pouze interiérů. V roce 1946 byl zámek přebudován na letní sídlo prezidenta Beneše. Dnes zde mj. najdeme unikátní kolekci tapiserií či bohatou zámeckou knihovnu.

Interiéry zámku nabízejí unikátní expozice gobelínů, cenných obrazů či historického nábytku, zámecká kaple je pozoruhodná svojí architekturou i barokním mobiliářem, knihovna bohatým knižním fondem i štukovou klenbou s ojedinělou freskovou výzdobou a vnitřní nádvoří zdobenými renesančními arkádami.

Prohlídkové okruhy:

  • Reprezentační prostory představí zámeckou kapli, vnitřní arkádové nádvoří a reprezentační prostory prvního poschodí.
  • Apartmán hraběte Haugwitze nastíní, jak vypadal soukromý život majitele panství na počátku 20. století.

Historie

Renesanční zámek byl vybudován v letech 1565–1578 na místě starého hradu ze 13. století. Autor této přestavby zůstal anonymní, je však známo, že na sochařské výzdobě pracoval Jiří Gialdi. Sídlo tehdy vlastnil významný moravský rod Žerotínů, který z Náměště vytvořil středisko kulturního a společenského života na Moravě. Čeští bratři zde zřídili sbor a od roku 1578 i tiskárnu v nedalekých Kralicích. V pobělohorské době se v Náměšti vystřídalo více majitelů a v roce 1752 ji získali Haugwicové, kteří setrvali do roku 1945. Roku 1946 byl zámek adaptován pro potřeby československého prezidenta a z této doby je v instalaci zachována pracovna dr. Edvarda Beneše.

V prostorách 1. patra je instalována rozsáhlá sbírka závěsných koberců. Exponáty pocházejí z doby od poloviny 16. století až do poloviny století devatenáctého a byly na zámek svezeny z různých míst. Mezi nejvzácnější patří renesanční tapiserie francouzské nebo belgické provenience. Knihovna bohatá svým fondem včetně nejstarších exemplářů je na klenbách vyzdobena štukem a freskami, jejichž autorem je významný italský umělec Carpophoro Tencalla. Pozornost poutá i nádvoří s renesančními arkádami a Neptunovou kašnou. Z anglického parku se otevírá úchvatná vyhlídka  na město a na údolí řeky Oslavy.

0 reviews to Zámek Náměšť nad Oslavou

Napsat recenzi