Přehledný kalendář kulturních akcí a výletů

Akce a místa kam zajít napříč Českou republikou. Tipy na kulturní akce a výlety, výstavy, koncerty, festivaly, srazy, sportovní akce a další.

Zámek Ploskovice

Současný zámek nechala vybudovat v letech 1720–1730 ve stylu vrcholného baroka princezna Anna Marie Františka Toskánská z rodu vévodů Sasko-Lauenburských. V roce 1805 přechází panství do soukromého majetku toskánské větve Habsburků a od roku 1849 se stává letním sídlem odstoupivšího rakouského císaře Ferdinanda I. Habsburského, posledního českého korunovaného krále. Zámek je zpřístupněn veřejnosti od konce 60. let minulého století. V současné době je pro návštěvníky otevřena dobová interiérová instalace poloviny 19. století, která navozuje atmosféru letních pobytů penzionovaného císařského páru. Dále jsou zpřístupněny umělé barokní vodní jeskyně neboli grotty a zámecký park.

Interiéry zámku

Dobová interiérová instalace 2. poloviny 19. století navozující atmosféru letních pobytů penzionovaného rakouského císaře a posledního českého korunovaného krále Ferdinanda V. Habsburského. Sbírky nábytku, obrazů, skla a porcelánu, nástropní malby významného českého malíře Josefa Navrátila, sochařská výzdoba Václava Levého. Ve druhém patře je instalována výstava obrazů Z českého malířství 19. století. Prohlídka s průvodcem trvá přibližně 60 minut.

Grotty

Umělé vodní jeskyně v přízemí jižní strany objektu. Barokní prostory z počátku 18. století s kašnami a nástěnnými malbami. Prohlídka s průvodcem trvá přibližně 10 minut.

Zámecký park

Park o rozloze 8 hektarů s kašnami a vodotrysky, s rybníkem a vzácnými porosty. Prohlídka individuální.

Historie

Barokní novostavba zámku vznikala jako typický „maison de plaisance“, tj. typ menšího zámku určeného pouze k občasnému pobytu, vedle starší zámecké budovy (zbořené potom roku 1816 a nahrazené novostavbou úřednického domu). Zámek nechala v letech 1720–1725 postavit toskánská velkovévodkyně Anna Marie, pocházející ze sasko-lauenburského rodu. Majitelka zdejšího panství a velká milovnice umění vedla na svých severočeských sídlech, na zámcích v Zákupech a v Ploskovicích, nákladný dvůr. Když ovdověla, provdala se za toskánského vévodu Gastona III., posledního člena rodu Medicejských, čímž získala titul princezny. Zaměstnávala přední architekty a umělce.

Projekt náročné barokní přestavby ploskovického zámku vypracoval některý z předních architektů doby. Předpokládané autorství Octavia Broggia je dnes na základě posledních slohových rozborů zpochybněno a uvažuje se o Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi. Studium archivních materiálů přináší nová zjištění. Dochované závěrečné vyúčtování z roku 1731 dokazuje, že stavba přišla na více než 13 tisíc zlatých. Mimo jiné se platilo pražskému staviteli Václavu Spačkovi, za kamenické práce Johanu Peterovi Baumgartnerovi z Prahy a jiným. V následujících letech se patrně upravovala zahrada, výdaje na různé práce a vodní dílo jsou doloženy ve 30. letech 18. století. Zámek byl zásadním způsobem přestavěn v letech 1850–1853, kdy architekti Jan Bělský a později Josef Pokorný přistavěli patro. Zároveň ovšem došlo k úpravám interiérů, které dostaly dynamickou novobarokní podobu.

Architektonická koncepce zámeckého objektu je mimořádně zajímavá. Na hlavní budovu navazují po stranách dvě křídla zakončená budovami sloužícími kdysi k ubytování personálu. Zvláštní pozornost zaslouží vstupní vestibul a hlavní sál s bohatou malířskou a plastickou výzdobou. Autorem původních fresek byl zřejmě Václav Vavřinec Reiner, jehož malby přemaloval a celý sál nově vyzdobil během poloviny 19. století Josef Navrátil. Tehdy se stal zámek rezidencí císaře Ferdinanda V. Dobrotivého. Od narození těžce postižený člen rodu Habsburků, syn císaře Františka, využíval po svém odstoupení jako letní rezidence zámky Zákupy a Ploskovice.

0 reviews to Zámek Ploskovice

Napsat recenzi