Přehledný kalendář kulturních akcí a výletů

Akce a místa kam zajít napříč Českou republikou. Tipy na kulturní akce a výlety, výstavy, koncerty, festivaly, srazy, sportovní akce a další.

Zámek Slatiňany

Původní renesanční zámek z let 1580–1590 postavený stavitelem O. Avostalisem de Sala na místě staré tvrze (z konce 13. století). Podstatné stavební úpravy byly provedeny za Auerspergů v 19. století. Na konci 19. století se součástí zámeckého areálu stala stavba hřebčína, tzv. Švýcárny a miniatury gotického Kočičího hrádku nad jižním okrajem zámeckého parku. Na počátku 50. let 20. století byla v interiérech zámku instalována hipologická expozice s historickým mobiliářem a sbírkami s tematikou koně (obrazy, grafiky s motivy jezdecké školy, loveckými scénami atd.). V současnosti si mohou návštěvníci prohlédnout zámeckou expozici věnovanou majitelům zámku (především knížecí rodině Auerspergů) a hipologickou expozici seznamující s vývojem koní, jejich anatomií, chovem, využitím ve vojenství, sportu i zábavě.

I. okruh – zámecká expozice je věnován majitelům zámku, knížecí rodině Auerspergů, kteří zámek obývali až do roku1942, kdy rod vymřel. Nahlédnout můžete do reprezentačních, společenských i soukromých pokojů knížecí rodiny. Překvapí vás útulnost a intimnost prostředí, jelikož slatiňanský zámek byl pro rodinu skutečným domovem. Za Františka Josefa Auersperga došlo na začátku 20. století k modernizaci zámku tak, aby budova odpovídala požadavkům na bydlení v době první republiky. Ve vybavení zámku nechybějí koupelny, toalety, elektřina, částečně funkční kuchyně či zámecká kotelna z 20. let 20. století.

II. okruh – hipologická expozice je věnován koním a její historie sahá do doby po skončení druhé světové války, kdy byla v zámecké budově z inventářů více než 100 památkových objektů a dalších institucí soustředěna sbírka s koňskou tematikou podle návrhu univerzitního profesora Františka Bílka. Bohatá kolekce seznamuje s vývojem koní, jejich anatomií, chovem a využitím ve společnosti. V části Kůň v umění spatříte mnoho obrazů od nejslavnějších malířů a rytců, kteří se věnovali zobrazování koně ve vojenství, dopravě, sportu i zábavě. V expozici nechybějí ukázky sedel a postrojů, informace o španělské jezdecké škole či steeplechase.

Zámecká expozice je věnována majitelům zámku – knížecí rodině Auersperg, kteří zámek obývali až do svého vymření v roce 1942. Nahlédnout můžete do reprezentačních, společenských i soukromých pokojů knížecí rodiny. Překvapí Vás útulnost a intimnost prostředí, jelikož slatiňanský zámek byl pro rodinu skutečným domovem. Za Františka Josefa Auersperga došlo na začátku 20. století k  modernizaci zámku tak, aby budova odpovídala požadavkům na bydlení v době první republiky. Ve vybavení zámku nechybí koupelny, toalety, elektřina, částečně funkční kuchyně či zámecká kotelna z 20. let 20. století, jediná přístupná v ČR.

Historie

Dnešní podoba zámku pochází z poloviny 19. století, kdy jej pro rod Auerspergů upravil v romantickém novogotickém stylu architekt František Schmoranz s Benediktem Škvorem.

Předchůdcem stavby zámku bývala středověká tvrz, zčásti pojatá do zprvu renesančního zámeckého sídla. Bohuslav Mazanec z Frymburka pozval k této přestavbě významného stavitele Ulrika Aostalliho. Vznikla trojkřídlá budova s charakteristickou sgrafitovou výzdobou na omítkách.

Po roce 1761 vlastnili zámek Auerspergové, za nichž byl v několika etapách upravován. Na sklonku 40. let 19. století byla za Vincence Karla Auersperga realizována stěžejní novogotická přestavba, dokončená k roku 1867. Většina zámeckých interiérů byla v této době jednotně zařízena mobiliářem ve stylu druhého rokoka. Stavbu doplnily věže a visutá spojovací chodba vedoucí ke kostelu sv. Martina. Změněna byla situace vstupu do zámku, kolem kterého byl upraven přírodně krajinářský park. Na konci 19. století byla znovu věnována pozornost širšímu okolí. Součástí zámeckého areálu se stala stavba hřebčína, tzv. Švýcárny i miniatury gotického Kočičího hrádku 500 m od zámeckého parku.

Auerspergové vlastnili Slatiňany téměř do konce druhé světové války. Dědictvím přešly do majetku Trauttmansdorffů, kterým byly v roce 1945 konfiskovány.

V návaznosti na tradici chovu koní v nedalekých Kladrubech a také Slatiňanech byly na počátku 50. let 20. století instalovány v interiéru zámku hipologické sbírky s historickým mobiliářem a sbírkami s tématikou koně (obrazy, grafiky s motivy jezdecké školy, loveckými scénami atd.). Přilehlé zámecké stáje slouží i dnes chovu koní, především kladrubských vraníků.

V roce 2011 byla na zámku otevřena nová návštěvnická trasa, představující zámek jako moderní sídlo šlechtické rodiny přelomu 19. a 20. století. Expozice s historickými interiéry vznikla z mobiliáře a doplňků, které byly ze zámku odvezeny po 2. světové válce. Díky existenci historických fotografií mohou návštěvníci vidět autentické pokoje z doby, kdy zde žila rodina Auerspergů. Prohlídka historických interiérů je rozdělena na dva „světy“ – svět šlechty a svět služebnictva. V první části návštěvníci spatří reprezentační, společenské i soukromé pokoje se všemi vymoženostmi, které přinesly úpravy zámku za osvíceného a moderního majitele Františka Josefa Auersperga – toalety, koupelny, centrální vytápění apod. Druhý „svět“ zavede návštěvníky do hospodářského zázemí zámku – kuchyně, umývárny nádobí, skladiště potravin, lednice – a jako bonus na závěr do kotelny z 20. let 20. století, unikátní technické památky, kde jsou zachovány jak kotle, tak rozvody a např. i bojler na jeden kubík horké vody.

0 reviews to Zámek Slatiňany

Napsat recenzi