Přehledný kalendář kulturních akcí a výletů

Akce a místa kam zajít napříč Českou republikou. Tipy na kulturní akce a výlety, výstavy, koncerty, festivaly, srazy, sportovní akce a další.

Zámek Veltrusy

Romantická krajina, líný tok řeky Vltavy, divoký lužní les, malebné staleté stromy na skrytých loukách, zlatavá pole obilí i zdánlivě zapomenutá zákoutí se sochami a pavilony, kde se zastavil čas – to vše v sobě skrývá veltruský zámecký park, jeden z největších zámeckých parků u nás. Historické užitkové stavby i hlavní zámecká budova nabízí návštěvníkům poznání i odpočinek. Rozsáhlý přírodně krajinářský park s romantickými stavbami je veřejnosti volně přístupný.

Návštěvnické okruhy:

  • Jak se opravuje památka: interiéry zámku
  • Historické skleníky: prohlídka části areálu užitkové zahrady a skleníku s dochovaným systémem kanálkového topení, ukázky pěstovaného sortimentu, informace o růži Marie Henriette Chotek, dobové pohledy na park.
  • Cykloprohlídka s průvodcem po parku: možnost zapůjčení jízdního kola

Historie

Zámecký areál prošel v 18. století dvěma stavebními etapami a dochoval se ve vzácné slohové čistotě. Výstavba zámku je spjata s jedním z nejstarobylejších českých rodů – rodem Chotků. Veltruské panství se dostalo do jejich majetku v roce 1698 sňatkem Marie Terezie ze Scheindlerů s Václavem Antonínem Chotkem (1684–1754). Tento vzdělaný a zcestovalý šlechtic byl v roce 1723 povýšen do hraběcího stavu a v letech 1735–1738 zastával funkci místodržícího v Čechách. Stavbu svého sezonního sídla ve Veltrusích zahájil někdy ve druhém desetiletí 18. století. Jméno architekta není doloženo, předpokládaným tvůrcem projektu je Giovanni Battista Alliprandi nebo Maxmilián František Kaňka. Veltruský komplex budov byl navržen ve stylu velké barokní koncepce a jeho stavba se protáhla do roku 1744. Jádrem stavebního organismu je dvoupatrové válcové těleso, od kterého se paprskovitě rozbíhají čtyři jednopatrová křídla.

V roce 1754 dal syn zakladatele Rudolf Chotek (1706–1771) zámeckou budovu rozšířit zvětšením křídel na dvojnásobek původní délky a stanovou střechu nad hlavním sálem nahradila kupole. Zároveň byly upraveny interiéry a získaly rokokový vzhled. Ústřední stavbu obklopily výškově odstupňované budovy. Ve vedlejších křídlech zámku byly provozní místnosti, kuchyně, spíže a pokoje služebnictva. Dále byly postaveny konírny a špýchar. Koncem 18. století byl čestný dvůr uzavřen z bočních stran přistavěnými trakty budov pro hosty a úřednictvo, v čelní frontě pak prolamovanou ohradní zdí s barokní kamenosochařskou výzdobou představující jednotlivé měsíce a čtyři roční období. Většina zámeckých interiérů si uchovala pozdně barokní výzdobu – nástropní a nástěnné malby, některé hedvábné nebo papírové tapety a pozoruhodně tvarovaná kamna. Ústředním zámeckým prostorem se stal velký hlavní sál s výpravnou dekorací z roku 1765, do něhož se vstupuje honosným dvouramenným schodištěm s barokními sousošími.

Protože potomci zakladatele zámku Václava Antonína Chotka zastávali stejně jako on významné funkce u císařského dvora, projevila se tato skutečnost výrazně v obrazové výzdobě salonu Marie Terezie i jednoho z pavilonů.

K zámku náleží ornamentálně upravená zahrada a klasicistní park o rozloze asi 3000 hektarů, který v průběhu přestaveb také prodělal změnu koncepce. Kolem poloviny 18. století ustoupily plošné a prostorové geometrické tvary původního francouzského slohu novému krajinářskému uspořádání. Zachována zůstala alej odpovídající hlavní ose zámecké budovy. Významné proměny parku realizoval v poslední třetině 18. století třetí majitel Veltrus, synovec Rudolfa Chotka Jan Rudolf Chotek (1748–1824), milovník věd, umění a přírody. Tyto jeho záliby a sklony se plně promítly v promyšlené koncepci veltruského parku, který zahrnoval krajinářský park s okrasným statkem, oboru a lužní les.

K pavilonům, které byly vystavěny koncem 18. a začátkem 19. století k pořádání malých slavností a kratochvíli, přibývaly romantické architektonické útvary, mosty, sochy a pomníky, například Laudonův pavilon (1792–1797), Chrámek přátel venkova a zahrad (1792–1794), Dórský pavilon (1841), zřícena Egyptského kabinetu se sfingou, pavilon Marie Terezie (1811– 1813) a novogotický Červený mlýn.

0 reviews to Zámek Veltrusy

Napsat recenzi