Přehledný kalendář kulturních akcí a výletů

Akce a místa kam zajít napříč Českou republikou. Tipy na kulturní akce a výlety, výstavy, koncerty, festivaly, srazy, sportovní akce a další.

Zámek Vizovice

Zámek ve Vizovicích nechal v polovině 18. století vystavět na místě bývalého cisterciáckého kláštera olomoucký kanovník a pozdější biskup královéhradecký Heřman Hannibal z Blümengenu. Stavbou pověřil význačného brněnského architekta Františka Antonína Grimma (1710–1784), který pojal zámek v tehdy moderním francouzském barokním stylu. Ve druhé polovině 18. století byla dokončena stavba zámku a zámecké zahrady, pořízeno vybavení a založena obsáhlá obrazová sbírka. Podle možností ji doplňovali i Stillfriedové, na něž vlastnictví zámku přešlo v 19. století.

Historie

Zámek ve valašském městečku Vizovice nechal vystavět na místě bývalého kláštera Heřman Hanibal z Blümegenu. Stavbou pověřil syna brněnského stavitele vrcholného baroka Mořice Grimma, architekta Františka Antonína, který pojal zámek tehdy moderním francouzským způsobem. Za Blümegenů byla ve druhé polovině 18. století dokončena stavba zámku a francouzské zahrady, pořízeno vybavení a byl položen základ rozsáhlé obrazové sbírky. Podle možnosti ji doplňovali i Stillfriedové, na něž přešlo vlastnictví zámku v 19. století.

Bohaté zámecké interiéry jsou zařízeny ve stylu baroka, rokoka i biedermeieru a je v nich vystaven porcelán různé provenience a řada dalších hodnotných předmětů. Mobiliář je většinou původní. Nejvzácnějším souborem zámeckého inventáře jsou obrazy, díla vesměs nizozemských a rakouských mistrů.

V levém křídle zámku je kaple s působivou plastickou výzdobou mistra moravského sochařství Ondřeje Schweigela. Schweiglovy sochy nalezneme i v zámecké zahradě, architektonicky bezprostředně navazující na průčelí zámku.

0 reviews to Zámek Vizovice

Napsat recenzi