Přehledný kalendář kulturních akcí a výletů

Akce a místa kam zajít napříč Českou republikou. Tipy na kulturní akce a výlety, výstavy, koncerty, festivaly, srazy, sportovní akce a další.

Zámek Žleby

Renesanční zámek vyrostl na místě bývalého hradu na přelomu 16. a 17. století. V 18. století prošel barokní přestavbou a v průběhu 19. století mu Vincenc Karel Auersperg vtiskl současný vzhled ovlivněný duchem romantismu.

V zámecké expozici je soustředěna převážná část sbírek, které sem byly převezeny z rodového sídla v Tyrolích. Představuje soubor zbraní a zbrojí, nábytku, vitráží, skla, obrazů a knih, z nichž mnohé jsou unikátní. Sbírky byly zhodnoceny romantickou úpravou a jsou dokumentem estetického a filozofického názoru určité části šlechty poloviny 19. století. Jednotný ráz místností s bohatou výzdobou tlačených a polychromovaných tapet a gotizujícím obložením stěn či s ornamentální proškrabávanou omítkou, mnohdy rytmizovanou obrazci tvořenými palnými a chladnými zbraněmi, novogotické skříně se vzácnými svazky z rodové knihovny Colloredo-Mansfeldů – to vše návštěvníka uchvacuje a umožňuje mu přenést se o více než století zpět.

I. okruh: reprezentační sály a salony východního a jižního křídla zámku, zámecká zbrojnice, kaple Zvěstování Panny Marie, kuchyně s historickým provozním zázemím, arkádové ochozy a nádvoří

II. okruh: rekonstruované interiéry západního křídla zámku a hospodářské budovy předzámčí, soukromé pokoje knížecí rezidence a hostinské apartmány s hygienickým zázemím, výstup na věž a vyhlídkový ochoz, středověké hradní sklepení, unikátní zámecké divadlo se zákulisím a historickými kostýmy

III. okruh: velký okruh – nádvoří reprezentační sály a salóny východního a jižního křídla, bohaté zámecké sbírky, soukromé komnaty knížecí rodiny, hostinské apartmány, rozsáhlá zbrojnice, kuchyně s historickým provozním zázemím, zámecká kaple Zvěstování Panny Marie, dobová hygiena

 

Historie

Nad bývalým královským městem Žleby se tyčí monumentální stavba zámku, který vyrostl na půdorysu někdejšího pozdně gotického hradu založeného pány z Lichtemburku ve druhé polovině 13. století. První zmínka o jeho existenci pochází z roku 1289. V době svého vzniku se gotický hrad, jehož podobu již nelze rekonstruovat, zřejmě dělil na severní předhradí a jižní hrad; obě části byly od sebe odděleny příkopem. Po střídajících se pánech ze Žlebů hrad krátce vlastnil císař Karel IV. Královským hradem se staly Žleby ještě jednou – za krále Zikmunda, jenž však dal několikrát dobytý a husity pobořený hrad v roce 1436 i s panstvím do zástavy Jiřímu z Dubé a Vizmburka, prvnímu doloženému stavebníkovi. Z pozdně gotické úpravy se dochovala část zámeckých sklepů a jižního zdiva a z tohoto období s největší pravděpodobností pochází lichoběžníková půdorysná dispozice objektu. Za Chotouchovských z Nedovid se na přelomu 16. a 17. století završuje proměna pozdně gotického hradu na pohodlný renesanční zámek. Přestavba respektovala původní půdorys stavby a vkomponovala do nového projektu i gotické zdivo staršího hradu. Z této stavební etapy pocházejí arkády v přízemí a patře nádvoří.

Pozdější barokní a historizující změny jsou spjaty s knížecím rodem Auerspergů, kteří Žleby získali sňatkem. V letech 1754 až 1795 přestavěli zámek na honosné sídlo. Barokní přestavba zasáhla severní vstupní křídlo i areál bývalého předhradí a promítla se jak ve vnějším vzhledu, tak v interiérech, jejichž stropy dostaly bohatou barokní štukaturou. Zbytky štuků se zachovaly jen v chodbičce mezi velkou jídelnou a dóžecím pokojem.

Největším žlebským stavebníkem byl Vincenc Karel Auersperg (1812–1867), který koncipoval své sídlo v duchu velkolepého romantismu a vtiskl žlebskému zámku jeho současný vzhled. Společně s manželkou Vilemínou, rozenou Colloredo-Mansfeld, a matkou Gabrielou, rozenou z Lobkovic, se inspirovali anglickými hrady a zámky se záměrem vytvořit ve Žlebech český gotický hrad. V těchto intencích pracovali pak význační architekti,sochaři i řemesníci – František Schmoranz, Benedikt Škvor, Josef Max, Antonín Fernkorn a další. Nápodoba gotické architektury se promítla v celém komplexu zámeckých budov, v hradním opevnění, interiérech i stavebních detailech.

Smrtí Vincence Karla Auersperga v roce 1867 utichl stavební ruch a jeho následníci se omezili na drobné interiérové úpravy. V roce 1942 přešel zámek s velkostatkem do majetku rodiny Trautmansdorfů a roku 1945 byl konfiskován státem.

0 reviews to Zámek Žleby

Napsat recenzi