Přehledný kalendář kulturních akcí a výletů

Akce a místa kam zajít napříč Českou republikou. Tipy na kulturní akce a výlety, výstavy, koncerty, festivaly, srazy, sportovní akce a další.

Zřícenina hradu Krakovec

Krakovec představuje vrchol hradní architektury 14. století a je dokladem mistrovského umění stavební huti Václava IV. Dokládá nároky šlechty na vysokou kulturu bydlení, mimořádná je kaple s arkýřovým presbytářem. Před odjezdem na kostnický koncil tu působil Jan Hus. Tesaný most, zbudovaný nedávno, skvěle doplňuje působivost historické architektury.

Hrad Krakovec není jen romantická zřícenina: množstvím dochovaných gotických architektonických prvků, nekonvenčním provedením hradní arkýřové kaple, postavením půlválcové věže a dalšími detaily vypovídá o původním rozsahu i architektonické koncepci hradu a přesvědčivě dokládá, že jde o torzo unikátní hradní architektury. Atraktivitu hradní zříceniny zvyšuje skutečnost, že v kapli sloužil mše mistr Jan Hus, jenž také na Krakovci nalezl útočiště před osudovou cestou do Kostnice.

Z pouhých trosek hradu je patrné, že téměř tři čtvrtiny plochy zaujímal palác se třemi obytnými křídly seskupenými kolem uzavřeného nádvoří, které mělo tvar téměř pravidelného obdélníka. Věž byla stejně vysoká jako obytná křídla paláce a při pohledu z nádvoří tvořila homogenní součást celku. Rozvrh místnosti v suterénu a v přízemí byl alespoň v zachovaném jižním a západním křídlem stejný.

V prvním patře byly reprezentační místnosti hradu, velký sál a hradní kaple. Sál s krbem a čtyřmi čtvercovými okny zaujímal skoro celé západní křídlo. Z architektonických detailů jsou patrné místnosti zaklenuté křížovými žebrovými klenbami. Typická pro architekturu václavské dvorní huti byla hradní kaple v rohovém prostoru i jižního křídla v I. patře. Torzo arkýřového presbyteria je obráceno k východu a spočívá na vysokém hranolovém pilíři.

Historie

V roce 1381 byl poblíž královského hradu Křivoklát založen hrad Krakovec, který představuje jeden z vrcholů vývoje hradní architektury 14. století. Stavebníkem mimořádného objektu byl křivoklátský purkrabí Jíra z Roztok, lovčí krále Václava IV. a pozdější vedoucí královské hutě.

Volba staveniště na nízkém skalnatém ostrohu nasvědčuje tomu, že nešlo o záměr vybudovat nedobytný hrad, ale komfortní venkovské obydlí, které se podobalo tvrzi. Hradní objekt měl půdorys tvaru nepravidelného obdélníku s prostorným nádvořím. Obranná složka hradu byla v případě Krakovce potlačena ve prospěch pohodlného bydlení.

V 15. století však význam hradu pomalu upadal. V 16. století proběhly renesanční úpravy, které na čas zlepšily jeho stav, ale během třicetileté války byl objekt zpustošen a celkový úpadek dovršil požár v roce 1783. Poslední majitel objektu, princ Max Croÿ-Dülmen, daroval zříceninu rakovnické pobočce Klubu českých turistů.

0 reviews to Zřícenina hradu Krakovec

Napsat recenzi

Hrad, zřícenina