Burza starožitností

Přivezte si pro Vás již nepotřebné věci ze stodol, půd a chalup a prodejte je na našem bleším trhu!
AKCE SE USKUTEČNÍ V DOBĚ OD 8 DO 12 HOD.
Prodejní místo ZDARMA! Vstupné ZDARMA!

Pro zajištění dostatku prostoru pro vystavovatele je nutná rezervace místa na program@centrumeden.cz,
730 898 697. Na tomto kontaktu si můžete také domluvit zapůjčení stolu.
Více na www.centrumeden.cz

INFORMACE O AKCI
VYHLEDEJ AKCI