Dokumentární film „Fenomén uzdravení“ působivě líčí události po roce 1949. Diváci se dozvídají, jak se vyvíjelo dílo Bruno Gröninga po jeho odchodu domů a v jak velké míře se i dnes dějí pomoci a uzdravení duchovní cestou – nezávisle na náboženském vyznání, barvě pleti a kultuře. Napínavá interview, odborná stanoviska lékařů a osobní zprávy přátel Bruno Gröninga z více než 35 zemí dokreslují mnohostranný obraz celosvětově působícího Kruhu přátel Bruno Gröninga. (Západní Německo, 2003, 240 min – 2 přestávky).

INFORMACE O AKCI
VYHLEDEJ AKCI