Dovolujeme si vás pozvat do Vlastivědného muzea Kyjov na výstavu k 100. výročí úmrtí Josefa Klvani, přírodovědce, pedagoga, etnografa, fotografa. Josef Klvaňa patří mezi nejvýznamnější osobnosti Kyjova, které se na přelomu 19. a 20. století zasloužily o rozvoj vzdělanosti ve městě a o povznesení kyjovského gymnázia. Na výstavě je k vidění část jeho sbírky, která je součástí sbírek Vlastivědného muzea Kyjov, např. součástky lidového oděvu, keramika, podmalby na skle, přírodniny a samozřejmě fotografie, kterými dokumentoval lidový oděv Slovácka. Část vystavených fotografií je zapůjčena ze společné výstavy Slováckého muzea Uherské Hradiště a Moravského zemského muzea v Brně „Krojové eldorádo“.

Během Slováckého roku bude v budově zámečku také ke zhlédnutí výstava „Plakáty Slováckých roků“ 15.–18. 8. 2019.

Vernisáž výstav se koná ve čtvrtek 15. 8. 2019 v 16.30 hodin.

V programu vystoupí Cimbálová muzika taneční složky Motovidlo.

Srdečně zvou pracovníci Vlastivědného muzea Kyjov

INFORMACE O AKCI
VYHLEDEJ AKCI