Kuronské slavnosti na státním zámku v Náchodě

Kuronské slavnosti – celodenní bohatý kulturní program v areálu zámku, konaný na počest Kuronského a Zaháňského vévody Petra Birona.

Divadlo, koncerty, řemeslné trhy, akce pro děti, večerní prohlídky zámku.

INFORMACE O AKCI
VYHLEDEJ AKCI