Není vejce jako vejce

2019 Není vejce jako vejce
rozmanitost a barevnost snůšek ptačích druhů 
vyskytujících se na Českomoravské vrchovině MVJ

Muzeum Vysočiny Jihlava

Otevřeno denně mimo pondělí 9:00-12:00 a 12:30-17:00.
Výjimečně – pouze v případě konání vernisáže bude otevírací doba kratší, informace vždy na pokladně muzea.
Všechny expozice jsou umístěny v historické budově muzea na Masarykově nám. 57/58 v Jihlavě.

Bezbariérový přístup pouze do přízemí, vstup do 1. patra umožňuje „schodolez“.

INFORMACE O AKCI
VYHLEDEJ AKCI