Performance „When everything is human, the human is an entirely different thing“ (Wild Vlees, NL)

Představení proběhne v rámci multižánrového festivalu OBNAŽENI (více viz https://obnazeni.cz/)

Performance poukazuje na to, že jsme nějakým způsobem sestaveni z atomů a že všichni jsme součástí vesmíru. Zkoumá způsob, jak fyzicky oddálit lidské tělo od jakékoliv identity a přijmout jeho nejčistší podobu.
Za použití omítky pomalu mizí hranice mezi lidským tělem a jeho okolím. Vše se stává jednotným. Tato performance je akumulace akcí, kdy vidíme praktickou přípravu jak materiálu, tak těl performerů, kteří projdou touto transformací. Ztrácejíc se v omítce, zmizí pomalu, ale jistě…

INFORMACE O AKCI
VYHLEDEJ AKCI