Pokoje vévody Kuronského po setmění na státním zámku v Náchodě

Ve večerních hodinách v den oslav příjezdu vévody Kuronského a Zaháňského zamiřte i Vy na hrané prohlídky náchodského zámku po setmění. Petr Biron, jeho manželka, dcery a zámecké služebnictvo Vás provedou vévodovými pokoji. Připomeňte si tak s námi 220. výročí posledního vévodova pobytu v Náchodě a s tím spojené příběhy.

Aby zámecký správce měl přehled o večerních hostech, je nutné Vaši účast ohlásit předem na tel.: 491 426 201, 773 771 818 nebo e-mail: nachod.objednavky@npu.cz

Prohlídky začínají v 21, 21.30, 22, 22.30 a 23 hodin.

INFORMACE O AKCI
VYHLEDEJ AKCI