POZOROVÁNÍ METEORICKÉHO ROJE PERSEID

e dnech 9. 8., 10. 8. a 11. 8. Od 21 hodin připravila Astronomická společnost Chomutov veřejné pozorování meteorického roje Perseid. Zájemci mohou na vlastní oči pozorovat zánik drobných tělísek (meteoroidů) z komety Swift-Tuttle v zemské atmosféře. Maximum roje nastává 12. 8., pokud pozorovatelům bude přát štěstí, mohou napočítat i přes sto meteorů.

INFORMACE O AKCI
VYHLEDEJ AKCI