Symbolické zakončení prázdnin s názvem „Strašidla na zámku“ se s dětmi převlečenými za nejrůznější strašidýlka koná každoročně na zámeckém vrchu pod Piastovskou věží.

Město Český Těšín

Nejprve se děti s rodiči setkají na výchozím místě u Kulturního a společenského střediska „Střelnice“, odkud v průvodu odchází podél řeky Olše až k Piastovské věži přesně v 18.30 hodin. Na zámeckém návrší pod Piastovskou věží už jsou připravena nejrůznější pohádková stanoviště s hádankami, průlezkami a soutěžemi pro všechny děti. Kromě toho je zde ale také velké pódium, kde moderátoři vyhlašují soutěž o nejlepší masky a ty jsou pak po strašidelném reji vyhodnoceny a oceněny. Pak už se jen řádí a tancuje při veselé diskotéce až do setmění. Nakonec celého programu odchází lampiónový průvod se všemi dětmi ve 20.30 hodin opět k mostu nad řekou Olší, kde všichni sledují velkolepý ohňostroj ohlašující konec prázdnin.

Kulturní a společenské středisko „Střelnice“ zajišťuje ve spolupráci s Těšínským kulturním střediskem „Dom Narodowy“ a Zamek Cieszyn program pro děti a technické zázemí k uskutečnění akce. Program je vždy připraven tak, aby byl dobře srozumitelný pro děti z Česka i Polska, proto jsou i moderátoři akce zastoupeni z obou přeshraničních stran. Tato akce je velmi oblíbená, což dokazuje každoroční velký zájem návštěvníků. Dětí z Českého Těšína a Cieszyna převlečených za strašidýlka se v doprovodu rodičů setkává kolem 2000.

INFORMACE O AKCI
VYHLEDEJ AKCI