SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT – TRIO BEL CANTO

Aneta Podracká Bendová – soprán, Mariia Mikhailova – flétna, Libor Janeček – kytara Zveme vás na tradiční svatováclavský koncert, na kterém zazní skladby českých skladatelů: Adam Michna z Otradovic, František Benda, Josef Mysliveček, Ivan Jelínek, Leoš Janáček, Jana Obrovská a Jan Truhlář.

Vstupné 100 Kč

INFORMACE O AKCI
VYHLEDEJ AKCI