*15. 8. 1329 * Kostel Nanebevzetí Panny Marie * první slavená pouť k Panně Marii Nanebevzaté v Tachově*

P. Mgr. Václav Vojtíšek, farář a okrskový vikář

17.8.2019 sobota

  • 9.00 – 11.00hod. otevřen a zpřístupněn kostel
  • 15.45hod. Slavné nešpory z vigilie slavnosti
  • 16.00hod. Rozjímavá modlitba svatého růžence
  • 16.30hod. Latinská mše svatá z vigilie slavnosti v Tridentském ritu podle misálu z roku 1962 schváleného svatým Janem XXIII. (po mši svaté budou zařazeny ještě zpívané Loretánské litanie k Panně Marii v latinském jazyce).

18.8.2019 neděle

  • 10.00 hod. Slavná poutní mše svatá – hlavní celebrant Mons. ThLic. Krzysztof Stanislaw Dedek, generální vikář diecéze v Plzni
INFORMACE O AKCI
VYHLEDEJ AKCI