ÚŠTĚCKÝ HISTORICKÝ JARMARK

Velký historický průvod, celodenní program na několika scénách – hlavní, loutková,šermířská, dětská, pouliční, středověké hry,dobový trh, večerní program, ohňostroj …

Program – Hlavní scéna Jarmark Úštěk 2019
(změna programu vyhrazena, časy jsou orientační)
                                                         
  9.30  Zahájení jarmarku, Řemdih – středověká kapela 
10.00  Pouliční divadlo na chůdách 1. představení
10.00  Provazochodec na laně, balancér
11.00  Příjezd  císaře Karla IV. s družinou,  průvod královských
           dvořanů a všech  vystupujících v čele s bubeníky
11.30 Slavnostní uvítání císaře s ukázkami dvorních tanců
12.00  Milites – vystoupení praporečníků s bubeníky
12.30  Rytířské souboje na počest císaře
13.00  Císařský sokolník
13.30  Řemdih – písně středověké
14.00  Provazochodec na laně, balancér
14.30  Pouliční divadlo na chůdách 2. představení
15.00  Slavnostní průvod císaře Karla IV, jeho dvořanů, rytířů a
           všech vystupujících po jarmarku
15.30  Milites – vystoupení praporečníků a bubeníků pro císaře     
16.00  Regii Carovi regis – tance císařského dvora
16.30  Řemdih – písně středověké
17.10  Kejklíř, balancér
17.40  Pouliční divadlo na chůdách 
                                              

21.00 Večerní program s císařem Karlem IV, kapelou
          Řemdih, tanci, kejkli a ohňovou šou           
22.00  Ohňostroj Kouzelníka Žita 
 
Loutková scéna  s dílničkami pro děti (Kulturní dům):  
11.30     14.00   Loutkové pohádky  Sváťova dividla

Program, výstavy, prohlídky                           

Číslo na mapě:                                                 
l. Velké dobové tržiště                                    
2. Hlavní historická scéna                                              
3. Loutková scéna kulturní dům 
4. Řemeslné dílničky pro děti v kulturním domě                    
5. Středověké ležení rytířů, ukázka zbraní, šerm….
6. Výstava ručních prací úštěckých žen – bývalá spořitelna                                                                 
7. Pikartská věž – muzeum čertů, čertovské sklepení
8. Vodní svět
9. Pouliční scéna –  flašinetář, harmonikář
10. Historický kolotoč          
11. Kostel sv. Petra a Pavla (prohlídka)
12. Zvířátka před kostelem                                       
13. Ukázky sokolnictví před kulturním domem
14. Jízda na ponících         
15. Jízda na koních                                                    
16. Pohádkový svět pro děti (dvůr ZŠP)        
17. Informační centrum                       
18. Galerie U brány – reprezentativní výstava 20. let galerie           
19. Historická střelnice /za kostelem/                                   
20. Výstava historických kočárků a panenek  /přízemí fary/                               
21. Minimuzeum pohlednic /za branami jarmarku/
22. Expozice v synagoze a rabínském domě/za branami
      jarmarku/

Bližší informace na hlavní scéně u pořadatele či moderátora, přejeme krásně prožitý den v Úštěku.

INFORMACE O AKCI
VYHLEDEJ AKCI