Městské středisko kultury a sportu Sezimovo Ústí

Informační centrum

Informační centrum najdete v budově Spektrum Sezimovo Ústí, hned u hlavního vchodu. Poskytuje celou řadu služeb:

 • turistické a všeobecné informace o městě Sezimovo Ústí
 • mapky, propagační a informační materiály o městě Sezimovo Ústí a okolí
 • prodej pohlednic, turistických suvenýrů, upomínkových předmětů, map a knih
 • informace o kulturním dění
 • prodej vstupenek
 • přehled o ubytování, stravování a místních službách
 • vyhledávání dopravního spojení
 • inzertní vývěska
 • veřejný internet – k dispozici je jeden počítač v kanceláři informačního centra
 • kopírování, laminování, vazba

Otevírací doba:

Pondělí    8 – 12   13 – 16 
Úterý 8 – 12 13 – 17
Středa 8 – 12 13 – 16
Čtvrtek 8 – 12 13 – 17
Pátek 8 – 12 

Galerie Spektrum

V prostorách budovy Spektrum se nachází výstavní galerie, kde celoročně prezentu-jí svá díla výtvarníci, fotografové a umělci dalších žánrů.

Ve foyer jsou k dispozici dvě stěny s plochou 7 m a dva velké prostory s délkami stěn 60 m. V roce 2013 se k dosavadní rozloze přidal samostatný uzamykatelný sál o velikosti 100 m2. Tím se velikost galerie zvýšila na současnou plochu 190 m2. Prostory jsou vhodné i k vystavování velkoformátových děl.
Od roku 2014 se galerie neustále inovuje a upravuje, aby i nadále splňovala všech-na kritéria výstavních síní a mohla představovat díla známých osobností a umělců. Svou tvorbu zde vystavovali například Milan Chabera, Pavel Klíma, Eva Pilarová, Petr Mareš, Pavel Talich, Roman Franta, Boris Brankov, Adriana Craig a řada dal-ších. 
Spolu s výtvarnými expozicemi se zde konají také výstavy květin, ručních výrobků, cestovatelské výstavy a akce s tematikou ročních období.
V roce 2018 byla v galerii nainstalována nová světelná rampa v rámci projektu Pod-pora muzeí a galerií, dotovaného Jihočeským krajem.

Obecné informace

Autoři, kteří mají zájem svá díla zde vystavovat, případně prodávat, mohou kontak-tovat galerii Spektrum na tel. 381 276 707 nebo 734 797 521.

Vystavovatelům nabízíme vlastní klipy o velikosti 70 x 100 cm, zasklené rámy o veli-kosti 50 x 70 cm a zasklené uzamykatelné vitríny 160 x 40 x 40 cm.

Velký sál Spektrum

Sál kina Spektrum slouží nejen jako kino, ale využívá se i pro další kulturní akce jako jsou divadla, přednášky, koncerty všech žánrů, představení místních divadelních souborů, zasedání zastupitelstva, školní akademie apod. 

Sál má vynikající akustiku, protože již v době stavby v 80. letech 20. století byl pro-jektován a následně stavěn jako kinosál. V současnosti je v prostorách instalována zvuková aparatura Dolby 7.1, kinoprojekce je digitální s rozlišením až 4K, včetně systému 3D.

Kapacita sálu je 301 míst k sezení, k dispozici jsou také 2 místa pro vozíčkáře. Celý prostor kina Spektrum (sál, foyer, toalety) je bezbariérový.

Loutkový sál

Loutkový sál je malý stupňovitý sál s kapacitou 49 míst k sezení. Je určený přede-vším pro loutková představení (prostor za jevištěm je vybaven rampami pro vodění loutek) a také pro menší akce typu přednášek, prezentací apod., s možností projek-ce dataprojektorem. 

Foyer Spektrum

Foyer slouží jako reprezentativní prostor k pořádání výstav, vernisáží a koncertů menších souborů. Díky své velké prostorové kapacitě ho lze využít i jako sál s taneč-ním parketem, kde se mohou konat společenské večery s živou hudbou, dětské dny, tvořivé dílny, soutěže a další kulturní akce.

Malý sál Spektrum

MĚSTSKÉ STŘEDISKO KULTURY A SPORTU
nám. Tomáše Bati 701
391 02  Sezimovo Ústí
www.mapy.cz

Klubovna Spektrum

Klubovna Spetrum se nachází v prvním patře budovy. Jedná se o útulný prostor s kapacitou 15 míst, vhodný k setkávání zájmových skupin. Klubovnu je možné si pro tyto aktivity pronajmout.

PRO NÁVŠTĚVNÍKY

OTEVÍRACÍ HODINY IC

 • PO – PÁ 08:00 – 12:00
 • PO, ST 13:00 – 16:00
 • ÚT, ČT 13:00 – 17:00
Sdílejte toto kulturní místo
Detail místa