Oblastní muzeum v Lounech

Muzeum je vhodně umístěno v centru historického jádra města v budovách památkové hodnoty, rekonstruovaných pro muzejní účely. Jednou z těchto budov je Dům Sokolů z Mor, jehož průčelí zdobí mohutný pozdně gotický arkýř a v jehož přízemí je dochována klenutá gotická síň. Muzeum nabízí návštěvníkům dvě stálé expozice s historickou a přírodovědnou náplní. Historická expozice je zaměřena na dějiny SZ Čech ve 14. a 15. století, přírodovědná expozice prezentuje vývoj krajiny v Podkrušnohoří a stř. Poohří. Nabídka je doplňována v průběhu roku řadou krátkodobých výstav, prezentujících jednotlivé sbírky muzea a výsledky jeho odborné práce. Paleta nabízených výstav je rozšiřována o výstavy výtvarné a výstavy převzaté z jiných muzeí.

Základní vstupné 20 Kč – dospělí

Snížené vstupné 10 Kč – děti od 6 let věku, studenti, učni, důchodci

Vstupné zdarma – děti do 6 let věku, ZTP, doprovod ZTP, pedagogický doprovod, držitelé průkazu Asociace muzeí a galerií České republiky (AMG ČR), Rady galerií České republiky (RG ČR), Národního památkového ústavu (NPÚ), Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS), Rady galerií Slovenska (RGS), ICOM (International Council of Museums) a ICOMOS (International Council of Monuments and Sites), novináři

Speciální prezentační akce – vstupné speciální (cena určena samostatně dle finanční náročnosti akce) nebo dobrovolné

Filmování a fotografování expozic pro nekomerční účely 20 Kč

Sdílejte toto kulturní místo
Detail místa
 • Kategorie
 • Adresa akce
  Pivovarská 28, 44001 Louny
 • Telefon
  +420 415 652 456
 • Email
  info@muzeumlouny.cz
Otevírací doba
 • V týdnu
  09:00 - 17:00 (pondělí zavřeno)
 • Sobota
  10:00 - 17:00
 • Neděle
  10:00 - 17:00